Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:11
-00:26:11
+00:46:50
7774 2778
K20 : 740
231 / 236
-00:05:00
+00:38:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii