Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:49
-00:37:33
+00:35:28
6342 1902
K30 : 906
267 / 332
-00:32:59
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii