Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:19
-00:33:03
+00:39:58
7098 4769
M20 : 924
111 / 128
-00:10:27
+00:36:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii