Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:18
-00:35:04
+00:37:57
6769 2135
K16 : 61
51 / 61
-00:21:44
+00:29:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii