Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:41
-00:35:41
+00:37:20
6663 4588
M20 : 893
104 / 128
-00:13:05
+00:34:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii