Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:48
-00:28:34
+00:44:27
7623 2672
K20 : 714
120 / 128
-00:05:58
+00:41:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii