Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:32
-00:34:50
+00:38:11
6815 2160
K30 : 1021
289 / 333
-00:27:30
+00:32:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii