Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:13
-00:42:09
+00:30:52
5289 1335
K20 : 349
45 / 68
-00:27:15
+00:24:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii