Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:48
-00:42:14
+00:37:06
6440 2087
K20 : 552
49 / 51
-00:08:05
+00:32:50
01:15:53
-00:28:29
+00:44:32
7634 2679
K40 : 533
225 / 232
-00:07:42
+00:40:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii