Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:15
-00:43:07
+00:29:54
5007 1193
K20 : 317
42 / 68
-00:28:13
+00:23:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii