Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:54
-00:38:28
+00:34:33
6142 1785
K20 : 472
57 / 68
-00:23:34
+00:28:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii