Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:50
-00:34:32
+00:38:29
6872 2193
K30 : 1037
328 / 368
-00:24:19
+00:30:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii