Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:01
-00:43:21
+00:29:40
4942 1161
K20 : 307
73 / 128
-00:20:45
+00:26:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii