Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:09:22
-00:35:00
+00:38:01
6782 2143
K30 : 1015
1
287 / 333
-00:27:40
+00:32:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii