Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:07
-00:42:15
+00:30:46
5254 1316
K30 : 640
221 / 332
-00:37:41
+00:25:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii