Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:30
-00:32:52
+00:40:09
7125 2342
K40 : 467
213 / 232
-00:12:05
+00:35:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii