Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:40
-00:35:42
+00:37:19
6662 2075
K50 : 55
41 / 57
-00:17:44
+00:28:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii