Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:09
-00:42:13
+00:30:48
5268 1322
K30 : 644
260 / 368
-00:32:00
+00:23:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii