Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:39
-00:39:43
+00:33:18
5841 1617
K20 : 428
91 / 128
-00:17:07
+00:30:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii