Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:15
-00:42:07
+00:30:54
5296 1339
K20 : 350
46 / 68
-00:27:13
+00:24:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii