Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:20
-00:36:02
+00:36:59
6613 2045
K20 : 538
61 / 68
-00:21:08
+00:30:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii