Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:26
-00:34:56
+00:38:05
6794 2148
K30 : 1017
315 / 360
-00:19:21
+00:37:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii