Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:57
-00:37:25
+00:35:36
6377 1919
K20 : 509
1
58 / 68
-00:22:31
+00:29:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii