Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:41
-00:35:34
+00:42:48
5894 1222
246 / 260
-00:16:25
+00:34:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii