Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:06
-00:39:16
+00:33:45
5967 1690
K30 : 815
268 / 360
-00:27:24
+00:33:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii