Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:16
-00:31:06
+00:41:55
7365 4868
M20 : 938
113 / 128
-00:08:30
+00:38:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii