Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:03
-00:37:19
+00:35:42
6390 4464
M20 : 875
100 / 128
-00:14:43
+00:32:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii