Maria Maroszek

M&M / M&M Kancelaria Radcy Prawnego
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:12:51
-00:26:57
+00:41:57
6202 2115
K30 : 912
1 2
220 / 238
-00:17:41
+00:39:12
00:59:35
-00:44:47
+00:28:14
4525 967
K20 : 254
1 2
137 / 260
-00:36:04
+00:26:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii