Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:13
-00:39:09
+00:33:52
5991 1704
K30 : 822
294 / 368
-00:28:56
+00:26:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii