Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:26:35
-00:17:47
+00:55:14
7983 2917
K30 : 1330
359 / 360
-00:02:12
+00:54:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii