Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:51
-00:41:31
+00:31:30
5452 1414
K30 : 692
238 / 346
-00:30:03
+00:31:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii