Anna Budaj-Fidecka

FIDE-POP / Centrum Stomatologii Gwiaździsta
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:50
-00:41:32
+00:31:29
5447 1410
K30 : 690
2 2
272 / 368
-00:31:19
+00:23:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii