Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:12
-00:38:10
+00:34:51
6206 1821
K30 : 873
293 / 360
-00:22:35
+00:33:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii