Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:27
-00:40:55
+00:32:06
5580 1477
K20 : 386
168 / 236
-00:19:44
+00:24:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii