Magdalena Ossowska

Smashing Pąpkins
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:54:05
-00:55:57
+00:23:23
2945 449
K30 : 213
1
136 / 326
-00:34:11
+00:20:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii