Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:48
-00:34:14
+00:45:06
7130 2565
K20 : 656
231 / 241
-00:13:29
+00:43:59
01:12:50
-00:31:32
+00:41:29
7320 2464
K20 : 657
229 / 260
-00:22:49
+00:39:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii