Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:07
-00:36:15
+00:36:46
6561 2020
K30 : 971
292 / 360
-00:24:23
+00:36:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii