Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:15
-00:39:07
+00:33:54
5999 1709
K30 : 823
286 / 360
-00:23:32
+00:32:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii