Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:55
-00:35:27
+00:37:34
6706 2101
K30 : 1000
320 / 368
-00:25:14
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii