Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:51
-00:34:31
+00:38:30
6876 2196
K30 : 1040
290 / 346
-00:23:03
+00:38:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii