Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:50
-00:37:32
+00:35:29
6349 1905
K30 : 909
269 / 332
-00:32:58
+00:29:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii