Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:03
-00:32:19
+00:40:42
7208 2397
K16 : 69
54 / 61
-00:18:59
+00:32:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii