Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:09
-00:44:13
+00:28:48
4679 1039
K20 : 274
135 / 236
-00:23:02
+00:20:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii