Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:59
-00:34:23
+00:38:38
6903 2215
K30 : 1049
330 / 368
-00:24:10
+00:30:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii