EDYTA WIERZBIŃSKA

Karolaki Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:55:55
-00:48:27
+00:24:34
3225 490
K40 : 91
2
117 / 310
-00:28:49
+00:18:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii