Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:41
-00:36:41
+00:36:20
6495 4517
M30 : 1938
277 / 333
-00:29:21
+00:30:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii