Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:14:58
-00:29:24
+00:43:37
7526 2603
K30 : 1210
2
337 / 350
-00:19:35
+00:37:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii