Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:58
-00:40:24
+00:32:37
5714 1543
K30 : 749
253 / 333
-00:33:04
+00:27:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii