Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:00
-00:38:22
+00:34:39
6164 1797
K20 : 476
81 / 110
-00:17:41
+00:33:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii