Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:49
-00:34:59
+00:33:55
5234 1537
K20 : 368
162 / 206
-00:25:44
+00:31:15
01:03:01
-00:41:21
+00:31:40
5483 1430
K20 : 376
166 / 236
-00:20:10
+00:23:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii